Welkom!


Jong Economische Kamer Roeselare - Izegem vzw. Lid van Junior Chamber Belgium en van Junior Chamber International JCI.


Over ons

Welkom op de site van de Jonge Economische Kamer Roeselare-Izegem vzw. Lid van Junior Chamber Belgium en lid van Junior Chamber International JCI.


JCI

Internationale Beweging

De Jonge Ekonomische Kamer is een beweging met leden in 90 landen van de vrije wereld en verspreid over 10.000 kernen. In België telt ze ongeveer 2000 leden in 74 kernen.

Jonge Mensen

De leden van de Jonge Ekonomische Kamer zijn jonge mensen tussen 18 en 40 jaar. Iedereen is welkom in de Jaycee-beweging, onafgezien van ras, godsdienst, cultuur,... op voorwaarde dat hij of zij zich ernstig en belangeloos wil inzetten voor de realisatie van de doelstellingen.

Zelfvorming

De Jaycee-beweging biedt haar leden kansen om zichzelf te vormen tot verantwoordelijken in de gemeenschap. Deze vorming gebeurt via de commissiewerking, door het volgen van cursussen en het opnemen van functies.

Engagement

De Jonge kamer doet ernstige inspanningen om de universele gemeenschap te leren kennen. Deze bewustwording uit zich in doelgerichte projecten.

Gemeenschap

Jaycees geloven in de toekomst en in hun kracht ze te helpen bepalen. Hun verworven kennis en ervaring wenden ze aan in gemeenschapsgerichte projecten.

Doelstellingen JCI

Een bijdrage leveren tot de vooruitgang van de universele gemeenschap door aan jonge mensen kansen te bieden om hun leiderschapskwaliteiten, verantwoordelijkheidsbesef en medemenselijkheid te ontwikkelen, eigenschappen die positieve veranderingen in de gemeenschap kunnen teweegbrengen.

Activiteitsvelden

De leden bereiken het succes waar mensen recht op hebben. Niet door toeval, wel dankzij het grijpen van geboden kansen. 74 lokale ledenorganisaties zijn actief op 5 domeinen zijnde

  • Individu
  • Management
  • Gemeenschap
  • Internationalisme
  • Business